ponedeljek, 8. april 2013

SLOVENIJA IN ZAKONI

Razmišljam preprosto, popolnoma laično, kot povprečen državljan Slovenije.

Nekoč sem nekje prebrala: »Pravo je red pravičnosti med ljudmi.«.
Torej gre za nekakšne norme, pravila, ki pravično urejajo odnose med ljudmi in življenje v skupnosti.

Država, kot velika,  institucionalizirana skupnost potrebuje pravni red, da lahko ustrezno poskrbi za svoje člane in jim omogoči kvalitetno skupno življenje. Zato nujno potrebuje jasna pravila, ki določajo delovanje institucij in posameznikov.
Pravila pa morajo temeljiti na principu pravičnosti. Rimljani so razumeli pravičnost, kot pripravljenost dati vsakemu to, kar mu pripada.
Kako pa v Sloveniji razumemo pravičnost? To vprašanje se mi, zadnje dni, ves čas postavlja. Kaj se dogaja v naši državi, da mi navadni državljani jasno vidimo krivice in krivce, tisti, ki bi jih morali preganjat in obsodit, pa ne? Razburjamo se ob tem, da se preganja in strogo kaznuje manjša kazniva dejanja, velika z večjimi posledicami, pa ne!
 Ob gledanju zadnje oddaje Pogledi Slovenije (SLO 4. 4.) pa mi je postalo jasno.
»Tudi orodja, ki jih imamo na voljo, niso povsem podobna tistim, ki jih imajo v rokah v Avstriji in Nemčiji.«
      
 Anton Panjan


Zelo enostavno – zakoni in postopki ugotavljanja krivde ne sledijo dogajanju v družbi!  

Preprost sklep po laični pameti -  potrebno bo spremeniti zakone in to tako da bodo pravični in učinkoviti! 

Ni komentarjev:

Objavite komentar